Gamh Luahna Thu

RVA Zomi Tedim tongluan Pasian thu tangkona sungpan Sia Bernard Lian tungpan ngeina hoih thu sungpan in Gamh Luahna thu ngai ni.

Gamh luahna thu cih pen ih Pu ih Pa te tungpan aa aki luah toto a ki tuah khia thei leh a ki tuah theilo cih thunih om hi. Innluah Gamh Luah ih ngeina pen ahoih pha mahmah gamh luahna ahi hi. Ei Zogam ah gamh luahna sung ah innluah pen Unau teng lakpan U pen in a luah om aa a nau pen in a luah zong na om hi.

Innluah gamh luah pa in nu le pa leh naute teng keem in inntuan ding naute inn leh lo guan in ngeihsa khen uh hi. Innluah pa in neihsa laamsa teng a luah a om pih a keem zong hi pah hi. A mau lamsa tengtawh gawm in khangsak uh hi.

Ta numei te aa dingin moken cih nei uh aa tua moten pen tanu te aa dingin gamh luahna khat ahi hi. Nemei innluah cih om ngeilo hi. Bang hang hiam cih leh khang simna sungah pasal te bek na sim uh hi. Ei Zomi ten ih ngeina hoihte keemcing tawn tungni ci-in a theih huai mahmah thu pawlkhat tawh Sia Bernard Lian tungpan hanthotna ahi hi.

Add new comment

13 + 7 =