Rev. Fr. John Khup thugen 'A etteh huai cih'

Mihing hihna ah a etteh huai Tonu cih thu Rev. Fr. John Khuppu tungpan, Hun nautang nipi 15 ni aa a gen hi. July 12, 2020

A etteh huai Tonu Maria : “Keimah in Topa’ silanu ka hi hi, na gen bangin kei’ tungah hong piang ta hen.” (Lk. 1:38) 

Add new comment

17 + 3 =