Pope Francis Canada ah pai

A Lianbel Siampi pa Pope Francis pen Canada gam aa om Edmonton International Airport ah July 25, 2022 ni zingsang 11:09 am Canada hun in va tung hi. Hih a khual zin pen Pope a suah zawh a 37 vei (Apostolic Journey) Pasian nasem aa gamdang apai na ahi hi.

Hih a khual zin hun sungin Biakna lam makaite, Kumpi lam makai tuamtuamte leh thuzuite mahmah tawh zong kimu dinguh ahih man in a na sepna khempeuhah lawhcinna leh Pasian min thanna, mipite aa ding kha nuntakna leh leitung nuntakna mahmah ah zong khanlawh thakna ahih theihna dingin thu ngetsak ciat ni.

Add new comment

11 + 1 =