Lungmuanna ngahna ding

"Jesu kiangah pai-in, ih hun neihte ama aa dingpia ni, thungen in a mah tawh ki ho ni, tua hi leh ama itna ngahin eite in lungmuangna ngah ding hi hang."

Add new comment

3 + 1 =