Innkuan pen Pawlpi Masa hi

Innkuan hoih a omlohna munah Pawlpi hoih om theilo hi. Hih thupen ngaih sut huai pha mahmah hi.  Innkuan pen Pawlpi Masa pen hi. Hoih lohna leh gitlohna te pen kidem bawl mawkleng lungkham huai mahmah ding hi. Innkuan pualamah Pasian nasep pen Satan in phamawh sa khollo aa ahi zongin innkuan sungah ih sep dingpen hongphal loh manin thu tuamtuam tawh hong buaisakna hi ding hi. Innkuan sungah thunget khop ding haksa ih sak hangin a pualam ah baih ih sa thei hi.  Innkuan sungah Khasiangtho nuntakna tawh nungta in Christian innkuan hoih ih hih theihna dingin deihsakna tak tawh Sia Michael Kaang Lian.
 

Add new comment

11 + 9 =