Inn kuan nupa ki teenna thu

Nidang hun leh tu hun ki lamdan zia kawmkalah innkuan sung nupa kalah zite pan mun cih thu Sia Francis Lian Khan Pau tungpan ngai ni.

Add new comment

1 + 13 =