Tuikhal Khua, Sawbua Parish, St. Francis Biakinn a Lui leh a Thak

Tuikhal khua St. Francis Biakinn thak

Tuikhal khua ah thuzui mi inn (150) bang pha in kikhop hanciam thei mah mah uh hi. Biakinn lui sungah kita nawn lo uh a hih manin Biakinn thak a sauna pi (115), a zai na pi (40) a pha khat mun hoih mah mah, a huang gol na mun khat ah lam in zo siang dektak ta hi.
Thuzui mite upna leh hanciam na pen thangah huai mah mah hi. RCM Pawlpi pen a khang khang ding a hih manin Biakinn gol lam ding kisam pha mah mah hi.
Paska Thawhkik pawi nitak in zong Biakinn lui sungah mipi (250) kim bang kikhawm thei in tha ki ngah mahmah hi.

Add new comment

2 + 5 =