Old Dalkhai (May 21.2022)

Bishop Felix Dawnna

Rev. Fr. Cyril Thang Dong Mang makaihna tawh Dalkhai Khua pan Kalay Diocese hong cing hong kem Bishop Felix Dawnna.

Add new comment

10 + 7 =