Old Dalkhai (May 21.2022)

Bishop Felix Dawnna

Rev. Fr. Cyril Thang Dong Mang makaihna tawh Dalkhai Khua pan Kalay Diocese hong cing hong kem Bishop Felix Dawnna.

Add new comment

1 + 1 =