Monthly Recollection of Priests of Tonzang Zone (18.5.2023)

Monthly Recollection of Priests of Tonzang Zone

Tonzang Zone Vicar Forane Rev. Fr. Titus En Za Khan vaihawm siamna tawh Tonzang Zone aa om Siampi teng ii Pasian thu Pasian thu Lungngaihna pen Dalkhai khua ah noptakin bawl thei uh hi.
Pasian thu lungngaihna ah Rev. Fr. Cyril Thang Dong Mang in makaih in (Lk 4) na sungah Daimangpa in Topa Jesu a Ze-et na thu bulphuhin Topa Jesu etteh in ze-etna nanzawh ding zia te hilhcianna leh ze-et na thuak ciangin lungkia lo ding ci-in thapiakna nei hi.
Tonzang Zone ah Tonzang Parish, Cikha Parish, Mualpi Parish leh Dalkhai Parish cih bangin Parish (4) bek om hi.
Siampi te pen May 17, ni zintung in 19 ni ciang ciahkik ding uh hi.

Add new comment

1 + 1 =