Lung muanna leh daupaina hong pia ding hi.

A Siangtho pha mahmah Tonu Maria tungah itna leh muanna taktawh thungen lecin Amah in na nuntakna sungah lungmuanna leh daupaina hongpia ding hi.

Add new comment

6 + 2 =