Kha Siangtho ngahma

Laisiangtho ih simna tungtawnin a ki ngah thupha

"Laisiangtho ih simna tungtawnin Pasian kammal za in, a mel ih mu aa, a Kha Siangtho ih ngah hi."

Add new comment

3 + 2 =