Galkidona beisak ding

Ukna thuneite tungah kong thum nopin mihing nuntakna keem ding

"Mimal khat ciat tung, a diakdiakin ukna thuneite tungah kong thum nopin mihing nuntakna keem in galkidona beisak ding ahi hi."

Add new comment

1 + 10 =