Tui Sawpna Sacramentu thu

Cate Michael Kang Lian in a gen Tui Sawpna Sacramentu thu pen Sacramentu te lakah a masa penpen ahi hi. Tui Sawpna Sacramentu in Pasian tanu tapa hong suaksak bek thamlo-in mawh cilna pan hong suak tasak ahih lam hong hilh cian hi.

Add new comment

11 + 6 =