Tonu Maria Vantung Kumpi Nu ahih na thu

Topa Jesu Nu ahi Nu Maria pen thupha ngah leh Pasian maipha a ngah Nu ahih na thu, Tonu pen Vantung Kumpi Nu ahih na thu te hilh cian na hi. 

Add new comment

4 + 6 =