Zehtan Hun Nipi Kaal (4) Na (13.3.2024) Wed

Tuni Lungdamna Laisiangtho (Jn 5: 17-30) na bulphuhin Judah Uliante in Topa Jesu in Sabbath ni a tan loh manin mawhsak in a thah nopna thu tung tawnin thuman thutak tawh nuntak zia ding Rev. Fr. Joseph Zo Mung tung pan hilhcian na ngai ni.

Add new comment

6 + 2 =